Enhed for Præhospital Akutmedicin

Region Hovedstadens akutlægebiler hører organisatorisk til Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabet (i daglig tale AKUT).

Akutlægebiltjenesten varetages via samarbejdsaftaler mellem regionens akuthospitaler og AKUT. Der er 5 akutlægebiler, som er tilknyttet Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital og Herlev Hospital. Hver akutlægebil ledes af en funktionsansvarlig overlæge, som refererer til Enhedschefen for Præhospital Akutmedicin. Akutlægebilerne er bemandet med en speciallæge i anæstesiologi og en lægeassistent fra AKUT. 

Akutlægebilens formål er at redde liv, at afkorte sygdomsforløb, at forbedre prognosen ved tidlig korrekt behandlingsindsats, at lindre smerter og ubehag, samt at vurdere behandlingsindikation og foretage en hensigtsmæssig visitation. Herudover varetager Akutlægebiltjenesten regionens indsatslederfunktion døgnet rundt.

 

Gå til toppen